Regulamin

Regulamin strony internetowej autokomis-berlin.pl

Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach autokomis-berlin.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Autohaus Kaufmann GmbH informuje, że informacje dotyczące sprzętu prezentowanego na stronach autokomis-berlin.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z jego zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Autohaus Kaufmann GmbH danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami).

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Renault wraz ze wszystkimistronami i podstronami, które podobne jak mini prezentacje znajdujące się wobrębie strony (wykonane w technologii Marcromedia Flash lub DHTML) – stanowiąintegralną część całego serwisu.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są wyczerpujące i mogą się okazaćniedokładne lub nieaktualne pomimo naszych starań. Biorąc powyższe pod uwagęRenault Polska Sp. z o.o. nie może ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności,która mogłaby wynikać z jakichkolwiek niedokładności lub nieścisłości co doinformacji zawartych na niniejszej stronie. Zawartość niniejszej strony jestjedynie ogólną prezentacją gamy naszych pojazdów oraz usług i nie stanowi wżadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoba korzystająca zinformacji zawartych na niniejszej stronie i podejmująca na ich podstawiejakiekolwiek decyzje czyni to na własne ryzyko. Renault Kaufmann nie ponosiodpowiedzialności za szkodę wynikłą z bezpośredniego lub pośredniego dostępu doniniejszej strony lub z wykorzystania informacji na niej przedstawionych.Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoichspostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierującswoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Renault Autohaus Kaufmann GmbH nie odpowiadarównież za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron,które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, doktórych możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Renault Autohaus Kaufmann GmbH nie ponosirównież odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania(linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdującesię na stronie Renault są wynikiem naszego działania w dobrej wierze i a takżeopartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku znaszą stroną. Nie oznacza to, iż Renault dokonała oceny (przeglądu) lubakceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości -Renault zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodowaćpołączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opiniesprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowaneprzez Renault.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie, w szczególności ceny, nie stanowioferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Renault Autohaus Kaufmann GmbH w rozumieniu przepisów prawapolskiego. Prezentowane zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie wcelach informacyjnych i mogą nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistegoproduktu. Szczegółowe informację na temat produktów Renault znajdą Państwo uAutoryzowanych Partnerów Renault.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna zaprzestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jestKopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jejprzeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dlaosobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistymużytkiem. Każdy inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jestchroniona prawem autorskim na rzecz:
Renault Autohaus Kaufmann GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodąRenault
Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymagapisemnej zgody Renault Autohaus Kaufmann GmbH.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, atakże stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasadzostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organadministracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, wjakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miałazastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocyi wywierają skutki prawne.

Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działanianiniejszej strony, prosimy o kontakt z RenaultAutohaus Kaufmann GmbH.

Informacje o firmie

Autohaus Kaufmann GmbH
Siemensstraße, 40/41
12247 Berlin

HRB 109845B
USt-idNr.: DE256466103
Steuer-Nr.: 29/417/01039
Zollnummer: 7082312


Finansowanie bez względu na markę czy rodzaj auta. Cezary Szulc Berlin Telefon +49 30 7699 2325 Zakup samochodów wszystkich marek i modeli.

Nasze doświadczenie

Pomagam również w ubezpieczeniu auta. Skorzystaj z naszego doświadczenia, działamy szybko i profesjonalnie. Zależy Ci na czasie i chcesz szybko sprzedać samochód? Złóż mi ofertę. Kupujemy za gotówkę samochody wszystkich marek. Jeżeli szukasz dobrego auta lub chcesz sprzedać samochód zapraszam do nas. Gwarantujemy bezpieczny zakup samochodów z dobrą historią. Autokomis Berlin - nowe i używane samochody - Twój rynek pojazdów w Berlinie. Samochody z Niemiec, zawsze aktualne oferty

Salon samochodowy - autokomis-berlin.pl

Kupno i sprzedaż samochodów nowych i używanych w Berlinie.

Jeśli chcesz kupić lub sprzedać auto zadzwoń do nas Tel.: +49 30 7699 2325. Szybkie terminy realizacji.